Thành ngữ hay về gia đình ( Idioms about family)

Thành ngữ về gia đình
             Hai tiếng Gia đình thật thiêng liêng và ấm áp, sẽ không có ngôn từ nào diễn tả được hết ý nghĩa thiêng liêng của nó. Cuộc đời chúng ta sinh ra và lớn nên khép lại một cuộc đời ngắn ngủi so với tự nhiên trường tồn ngoài kia. Mỗi người chỉ có một cha một mẹ, và những người anh chị của ta. Đôi khi chúng ta sống quá vội vã để rồi không nhận ra những thứ chúng ta đã mất, những điều chúng ta phải làm cho gia đình mình. Khi chúng ta mất đi một người thân trong cuộc đời chúng ta thấy thật đau đớn. Con người chỉ được sống một lần, hãy sống thật tốt. Nhớ rằng chẳng ai hoàn hảo, và cũng chẳng có gia đình nào hoàn hảo cả. Cha mẹ bạn có thể còn có điều này điều kia, người vợ người chồng cũng vậy, hãy nhìn nhận sự khác biệt như một điều tất nhiên. Sống chậm lại suy nghĩ về gia đình người thân. Bài viết chúng tôi có để cập đến thành ngữ bằng Tiếng Anh, nhưng mục đích lớn hơn mà chúng tôi mong muốn là thêm những điều tốt có ý nghĩa trong cho đời. Bởi ngoài kia những thứ vô bổ, độc hại đang đẩy con người xa dần giá trị nhân văn. Chúc cho những bạn đọc bài viết sẽ luôn gặp may mắn và có một cuộc đời nhiều ý nghĩa.

-ĐKT-
Tham khao: Thành ngữ hay nhất về tình yêu
Bạn hãy xem video của chúng tôi trước (không có dịch) sau đó bạn hãy quay lại kiểm tra xem mình hiểu hết bài chưa nhé:
    
1.You can fool some of the people all of the time, and 

You can fool all of the people some of the time, but
You can’t fool mom.
Dịch:

Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và
Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng
Bạn không thể lừa mẹ.
-Khuyết danh-

2.A good husband is never the first to go to sleep at night or the last to awake in the morning.
Dịch:

Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy sau vào buổi sáng.
-Balzac-
3.He that raises a large family does, indeed, while he lives to observe them, stand a broader mark for sorrow; but then he stands a broader mark for pleasure too.
Dịch:.Người phải nuôi một gia đình lớn, trong khi sống để dõi theo họ, chịu nhiều đau khổ hơn người khác, nhưng cũng nhận nhiều hạnh phúc hơn người khác.
-Benjamin Franklin-

4.A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.
Dịch:
Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.
Balzac
5.When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child.
Dịch:
Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

-Sophia Loren-
6.The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife.
Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.
-Will Durant-
7.A mother who is really a mother is never free.

Dịch:
Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.
-Balzac-

8. There are fathers who do not love their children; there is no grandfather who does not adore his grandson.
Có những người cha không yêu con; nhưng chẳng có người ông nào không yêu cháu.
-Victor Hugo-

9.Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.
Dịch:
Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.
-Erich Fromm-
10.A mother’s life, you see, is one long succession of dramas, now soft and tender, now terrible. Not an hour but has its joys and fears.
Dịch:
Anh thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.
-Balzac-
11.Perhaps they are not stars, but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy.
Dịch:
Có lẽ đó không phải là những vì sao, mà là những cửa sổ nơi tình yêu từ những người thân thương đã mất tràn qua và chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta biết rằng họ vẫn hạnh phúc.
-Ngạn ngữ Eskimo-
12.Charity begins at home, but should not end there.
Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.
-Thomas Fuller-
13.Always there comes an hour when one is weary of one’s work and devotion to duty, and all one craves for is a loved face, the warmth and wonder of a loving heart.
Dịch:
 Có lúc con người mệt mỏi bởi công việc, sự cống hiến cho bổn phận, và tất cả những gì anh ta muốn là gương mặt mình yêu, sự ấm áp và điều kỳ diệu của một trái tim yêu thương.
-Albert Camus-
14.A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.
Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.
-Balzac-
15.When sisters stand shoulder to shoulder, who stands a chance against us?
Dịch:
Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống lại chúng ta?
-Pam Brown-
16.The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.
Dịch:
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.
-Louisa May Alcott-
17.Home is a name, a word, it is a strong one; stronger than magician ever spoke, or spirit ever answered to, in the strongest conjuration.
Dịch:
Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất.
-Charles Dickens-
18.Don’t handicap your children by making their lives easy.
Dịch:
Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.
Robert A Heinlein
19.Let the wife make the husband glad to come home, and let him make her sorry to see him leave.
Hãy để người vợ khiến chồng mình vui vẻ trở về nhà, và hãy để người chồng khi mình rời nhà sẽ khiến nàng nuối tiếc.
-Martin Luther-

20.The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one’s appreciation of fundamental things like home, and love, and understanding companionship.
Dịch:

Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng biết đánh giá chân thực về những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.
-Amelia Earhart-
21.Nobody knows of the work it makes
To keep the home together.
Nobody knows of the steps it takes,
Nobody knows-but Mother.
Dịch:
Không ai biết có bao nhiêu công việc
Cần để giữ gìn gia đình
Không ai biết có bao nhiêu bước đi
Không biết – ngoài Mẹ.
-Khuyết danh-
22.Cách trị nhà cốt ở hoà thuận, cách mưu sinh cốt ở siêng năng.
-Chu Hi-
23.As much as I converse with sages and heroes, they have very little of my love and admiration. I long for rural and domestic scene, for the warbling of birds and the prattling of my children.
Dịch:
Cho dù tôi trao đổi nhiều với những nhà thông thái và các anh hùng, tôi không dành cho họ nhiều sự yêu thương hay thán phục. Tôi khao khát cảnh nông thôn và gia đình, với tiếng chim líu lo và những tiếng bi bô của con cái tôi.
-John Adams-
24. A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it.
Dịch:
Nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời: điều cốt lõi của nó nằm trong tính cách của những người sống trong nó.
Henry Louis Mencken
25.What can you do to promote world peace? Go home and love your family
Dịch:
Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.
Mẹ Teresa
26.Con người là vậy, nhất là thời trẻ tuổi. Họ thích rời xa bến quê, đến một miền đất lạ, nơi xa xôi để tìm cái mới, cái đẹp, thậm chí cả những phù phiếm ở đời. Đến khi kiệt quệ, họ quay lưng lại, tìm đến những bóng hình người thương đã từng gần gũi mình.
Đánh đổi – Phạm Anh Tuấn
27.Love begins at home; love lives in homes, and that is why there is so much suffering and so much unhappiness in the world today…Everybody today seems to be in such a terrible rush, anxious for greater developments and greater riches and so on, so that children have very little time for their parents. Parents have very little time for each other, and in the home begins the disruption of the peace of the world.
Dịch:
Tình yêu bắt đầu ở nhà; tình yêu sống trong nhà, và đó là vì sao thế giới hôm nay lại nhiều khổ đau và bất hạnh đến như thế… Con người ngày nay dường như ai cũng quá vội vã, lo lắng muốn đạt được những bước tiến xa hơn và của cải nhiều hơn, và đại loại như thế, đến nỗi con cái có quá ít thời gian với cha mẹ mình. Cha mẹ chúng có quá ít thời gian dành cho nhau, và hòa bình thế giới bị chia cắt bắt đầu từ mái ấm.
-Mẹ Teresa-
28.At the end of your life, you will never regret not having passed one more test, not winning one more verdict, or not closing one more deal. You will regret time not spent with a husband, a friend, a child, or a parent.
Dịch:
Ở điểm cuối của cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc chuyện không vượt qua thêm một bài thi, chiến thắng thêm một tranh chấp, hay hoàn thành thêm một việc kinh doanh. Bạn sẽ nuối tiếc đã không sử dụng thời gian để ở bên cạnh vợ chồng, bạn bè, con cái, hay cha mẹ mình.
-Barbara Bush-
29.Happiness grows at our own firesides, and is not to be picked in strangers’ gardens.
Dịch:
Hạnh phúc sinh trưởng bên lò sưởi của chúng ta, chứ không phải hái được trong vườn nhà người khác.
-Douglas Jerrold-
30. Đừng gây bất lợi cho con cái bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng.
Don’t handicap your children by making their lives easy.
– Robert A Heinlein –
31. Nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời: điều cốt lõi của nó nằm trong tính cách của những người sống trong nó.
A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it.
– Henry Louis Mencken –
32. Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.
The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.
– Louisa May Alcott –
33. Cho dù tôi trao đổi nhiều với những nhà thông thái và các anh hùng, tôi không dành cho họ nhiều sự yêu thương hay thán phục. Tôi khao khát cảnh nông thôn và gia đình, với tiếng chim líu lo và những tiếng bi bô của con cái tôi.
As much as I converse with sages and heroes, they have very little of my love and admiration. I long for rural and domestic scene, for the warbling of birds and the prattling of my children.
– John Adams –
34. Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.
Charity begins at home, but should not end there.
35. Perhaps they are not stars, but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy.
Có lẽ đó không phải là những vì sao, mà là những cửa sổ nơi tình yêu từ những người thân thương đã mất tràn qua và chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta biết rằng họ vẫn hạnh phúc.
– Albert Camus –
36.When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child.
Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.
– Sophia Loren –
37. He that raises a large family does, indeed, while he lives to observe them, stand a broader mark for sorrow; but then he stands a broader mark for pleasure too.
Người phải nuôi một gia đình lớn, trong khi sống để dõi theo họ, chịu nhiều đau khổ hơn người khác, nhưng cũng nhận nhiều hạnh phúc hơn người khác.
– Benjamin Franklin –
38. It’s one of nature’s ways that we often feel closer to distant generations than to the generation immediately preceding us.
Chính là một đặc điểm của tự nhiên mà chúng ta thường cảm thấy gần gũi với những thế hệ xa xưa hơn là thế hệ ngay trước chúng ta.
– Igor Stravinsky –
39.Let the wife make the husband glad to come home, and let him make her sorry to see him leave.
 Hãy để người vợ khiến chồng mình vui vẻ trở về nhà, và hãy để người chồng khi mình rời nhà sẽ khiến nàng nuối tiếc.
– Martin Luther –
40. Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.
Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.
– Erich Fromm –
41.A good husband is never the first to go to sleep at night or the last to awake in the morning.
 Một người chồng tốt không bao giờ đi ngủ trước vào buổi đêm và dậy sau vào buổi sáng.
– Balzac –
42. Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.
A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.
– Balzac –
43. A mother who is really a mother is never free.
Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.
– Balzac –
44. Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.
A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.
– Balzac –
45. Anh thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.
A mother’s life, you see, is one long succession of dramas, now soft and tender, now terrible. Not an hour but has its joys and fears.
– Balzac –

46.Home is a name, a word, it is a strong one; stronger than magician ever spoke, or spirit ever answered to, in the strongest conjuration.

. Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất.
– Charles Dickens –
47.Perhaps they are not stars, but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy.
 Có lẽ đó không phải là những vì sao, mà là những cửa sổ nơi tình yêu từ những người thân thương đã mất tràn qua và chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta biết rằng họ vẫn hạnh phúc.

– Albert Camus –
48. Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.
When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child.
– Sophia Loren –
49. He that raises a large family does, indeed, while he lives to observe them, stand a broader mark for sorrow; but then he stands a broader mark for pleasure too.

Người phải nuôi một gia đình lớn, trong khi sống để dõi theo họ, chịu nhiều đau khổ hơn người khác, nhưng cũng nhận nhiều hạnh phúc hơn người khác.
– Benjamin Franklin –

50.Let the wife make the husband glad to come home, and let him make her sorry to see him leave.

. Hãy để người vợ khiến chồng mình vui vẻ trở về nhà, và hãy để người chồng khi mình rời nhà sẽ khiến nàng nuối tiếc.
– Martin Luther –
51. Chính là một đặc điểm của tự nhiên mà chúng ta thường cảm thấy gần gũi với những thế hệ xa xưa hơn là thế hệ ngay trước chúng ta.
It’s one of nature’s ways that we often feel closer to distant generations than to the generation immediately preceding us.
– Igor Stravinsky –
52.Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.
 Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.
– Erich Fromm –
53. A good marriage would be between a blind wife and a deaf husband.
Một cuộc hôn nhân tốt là giữa bà vợ mù và ông chồng điếc.
– Balzac –
54.A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.
 Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.
– Balzac –
55. Anh thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.
A mother’s life, you see, is one long succession of dramas, now soft and tender, now terrible. Not an hour but has its joys and fears.
– Balzac –
56. Home is a name, a word, it is a strong one; stronger than magician ever spoke, or spirit ever answered to, in the strongest conjuration.
Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất.
– Charles Dickens –
Trên đây là 56 thành ngữ song ngữ về gia đình, cuối cùng tác giả hi vọng các bạn sẽ sống chậm lại, nghĩ về gia đình mình. Nếu ai đó còn mải mê với thứ này thứ khác mà chưa quan tâm tới những người thân trong gia đình đặc biệt là cha mẹ mình. Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết.
Bạn có thể tham khảo thêm:
Từ vựng về gia đình P1
Từ vựng về gia đình P2
Từ vựng về gia đình P3

6 Bình luận

 1. Bài viết là tập hợp công phu về những câu nói hay về gia đình. Hi vọng mọi người sẽ luôn trân trọng gia đình mình. Hi

 2. Bài viết là tập hợp công phu về những câu nói hay về gia đình. Hi vọng mọi người sẽ luôn trân trọng gia đình mình. Hi

 3. Anonymous says:

  Dai nhung hay

 4. Anonymous says:

  Gia đình là cuối cùng ta có thể về khi vấp ngã.Cha mẹ không bao giờ bỏ chúng ta cả. Mọi người hãy luôn trân trọng gia đình mình nhé

 5. Anonymous says:

  Thank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *